ଶ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ
ମନ୍ତ୍ରୀ,ସମବାୟ ବିଭାଗ

ଶ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ବଢ଼ାଇ
ଅଧକ୍ଷ

ଡ଼. ଗଣେଶ୍ଵର ଜେନା, ଭା.ପ୍ର.ସେ.
ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ

OSWC ବିଷୟରେ


ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ଗୋଦାମ ନିଗମ (OSWC) 1958 ରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ (ବିକାଶ ଏବଂ ଗୋଦାମ ଗୃହ) ନିଗମ ଅଧିନିୟମ, 1956 ଅଧୀନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଧିନିୟମ ଥିଲା | କର୍ପୋରେସନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଦାମ ନିଗମ ଅଧିନିୟମ, 1962 ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟ ଅଣାଯାଇଥିଲା - ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଧିନିୟମ ।

 ସାମାଜିକ ତଥ୍ୟାବଳୀ
 ଟେଣ୍ଡର

ଚିତ୍ର ଗ୍ୟାଲେରୀ